Planning en praktijk van woningbouw

Planningen van woningbouw komen in de praktijk heel vaak niet uit. We bouwen minder dan we ons voornemen. In een overspannen woningmarkt loopt het woningtekort daardoor onnodig verder op. De Woningmakers vinden dat het beter kan en moet. De verbeteringen moeten plaatsvinden waar de plannen gemaakt worden, omdat de problematiek per gebied sterk kan verschillen.

Wie zijn de Woningmakers

De Woningmakers organiseren het overleg met marktpartijen, zoals corporaties,
projectontwikkelaars en makelaars onderling. En vanuit de Woningmakers vindt samenwerking en uitwisseling van gegevens plaats met de gemeenten en provincie. Want woningen worden alleen gebouwd als de afstemming tussen al deze spelers tot stand komt. Dat is cruciaal in deze tijden van onderproductie! En omdat de Woningmakers zelf geen commercieel belang hebben, vindt er een ander soort gesprek plaats, waarbij de invulling van de regionale woningbehoefte centraal staat.

De regiedriehoek van de woningbouw

Woningbouwregie (het vaststellen van aantallen, typen en locaties voor woningbouw) kan worden gevoerd op basis van drie typen sturingsinformatie: de woningbouwambitie als bepaald uit prognoses, gedetailleerde kennis over de woningbouwplannen die in de pijplijn zitten (planmonitor) en informatie over de markt, het aanbod en de vraag naar woningen, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Woningbouw is mensenwerk

Goede cijfers zijn onontbeerlijk om de woningbouw uit de problemen te helpen, maar goed met elkaar omgaan vinden de Woningmakers net zo belangrijk. Iedereen beleeft de problematiek vanuit zijn eigen optiek en op ervaringen vanuit het verleden. Nieuwsgierigheid en het begrijpen van elkaars belangen vormen de drijvende kracht om tot oplossingen te komen. Dat schrijven we niet alleen op, maar we willen in elkaar blijven investeren en de woningbouwbehoefte samen realiseren.

Home

Woningmakers.nl

Woningmakers.nl ondersteunt Woningmakersamenwerkingen in de regio

De manier waarop dat in de regio Alkmaar gebeurt kunt u lezen in deze brochure (A4 versie).

 

 

Projecten