de Laar

de Laar en de Woningmakers

De Laar voor strategische Ontwikkeling voert het programmamanagement van de Woningmakers regio Alkmaar (Martin Bosch). Martin heeft veel ervaring met Woningbouw in het algemeen en met de regio Alkmaar in het bijzonder. Hij zet een groot en relevant netwerk in om de verbinding leggen tussen de overheid en de markt. Dit is de rode draad in zijn advieswerk en carrière.

Woningbouw als thema

Alkmaarse methode

In 2009 legde Martin samen met Jos Feijtel de basis voor samenwerking tussen de gemeente Alkmaar en verschillende marktpartijen in de woningbouw. Dit leidde tot tal van samenwerkingsvormen. Eerst werden de evidente langdurig lege plekken in de stad bebouwd. Daarna werd op basis van vertrouwen en kennis van de projecten publiek-private samenwerking gevonden zoals “Faseren en doseren“, gezamenlijke marketing, Stichting Verkoopgarantie en werden € 7 mln. Van der Laangelden aangevraagd en getoucheerd.

Andere woningbouw

In diverse expertteams van het ministerie van BZK adviseerde Martin samen met andere experts gemeenten hoe zij plannen kunnen versnellen. Door meer van het gewenste doel dan van de regels uit te gaan. Door de ontwikkelende partij meer regie te geven op de participatie in de buurt. Zo ontstaan betere plannen met draagvlak, die – belangrijk! – worden gerealiseerd.

Woningmakers regio Alkmaar

In 2017 namen Martin Bosch en Sponselee (Woonwaard) het initiatief om de samenwerking tussen marktpartijen opnieuw leven in te blazen. Ze gaven het de naam Woningmakers regio Alkmaar. Nu in tijden van hoogconjunctuur in plaats van recessie. Andere methoden en instrumenten maar dezelfde basis van samenwerking.