ERKAMP BOOT WILLEMSEN NOTARISSEN

Het notariskantoor Erkamp Boot Willemsen Notarissen, met vestigingen in Alkmaar en Heerhugowaard,  voelt zich van oudsher betrokken bij de ontwikkelingen van de woningmarkt in de regio. Als projectnotaris hebben wij al vele nieuwbouwprojecten verzorgd voor onze opdrachtgevers. Graag staan wij ontwikkelaars, woningbouwcorporaties, adviseurs en overheden bij met advies en juridische begeleiding, zowel in de voorbereidende als in de uitvoerende fase van bouwprojecten. Hierbij proberen we niet alleen praktische oplossingen te bieden voor soms weerbarstige vraagstukken, maar ook een verbindende rol te spelen tussen de diverse partijen.